Dvēseļu revīzijas

Dvēseļu revīzijas bija tautskaišu nosaukums Krievijas caristes, vēlāk Krievijas impērijas teritorijā. Laika posmā no 1718 līdz 1858. gadam pavisam tika veiktas 10 dvēseļu revīzijas. Revīziju galvenais mērķis bija ar "galvas nodokli" apliekamo iedzīvotāju un potenciālo rekrūšu uzskaite.

1816. gada revīziju atkārtoja 1826. gadā, kad pirmoreiz reģistrēti Vidzemes zemnieku uzvārdi , līdz tam zemnieku ģimenes uzskaitītas ar kārtas numuriem, katrai ģimenei piešķirts savs kārtas numurs, kas saglabāts arī pēc uzvārdu piešķiršanas.


Jūs meklēsiet "dvēseļu revīzijas" sadaļā. Ievadiet meklēšanas parametrus meklētājā
Uzvārds
Muižas nosaukums

Projekta ietvaros ir apzinātas: Rūjienas mācītājmuižas, Rūjienas lielās muižas, Ternejas muiža, Jeru muižas, Endzeles muižas un Oleru muižas  9 un 10 Dvēseļu revīzija.

Sadaļā ir atspoguļotas muižas, māju nosaukumi un ģimenes (vai ģimenes loceklis), kuras dzīvojušas šajās mājās. Norādīts revīzijai atbilstošais ģimenes numurs.

Uzvārdi atspoguļoti orģinālajā rakstā, izņemot umlautu un ß. Savukārt, ? zīme nozīmē, ka rokraksta īpatnību dēļ burts vai vārds nav precīzi salasāms.

Par vecās rakstības lasīšanu: Šmits, P. Jaunās pareizrakstības lietā. RLB ZK Rakstu krājums, 15, 1911, 3–10.

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv