Par projektu

2020. gads Rūjienai ir jubilejas gads. 1920.gada 10.janvārī Rūjenes miestam tika piešķirtas pilsētas tiesības. Rūjienas novada pašvaldība izveidojusi Rūjienai un rūjieniešiem tuvumā un tālumā dzimšanas dienas dāvanu- interneta vietni www.saknesrujiena.lv. Kāpēc radās šāda ideja?

Mūsdienu multikulturālisma sabiedrības laikā un telpā, lokālais kultūrvēsturiskais mantojums tiek pakļauts aizmirstības un nebūtības riskam. Ekonomisko un sociālo apstākļu ietekmes rezultātā notiek plaša iedzīvotāja migrācija, kas neveicina lokālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Attīstoties tehnoloģijas laikmetam, kultūrvēsturiskajam mantojumam būtu jāiet kopsolī ar laika izvirzītajām tehnoloģiskajām prasībām. Tas nozīmē - kultūrvēsturei jākļūst pieejamai un aplūkojamai arī interneta vidē, kas nodrošina pieeju neatkarīgi no indivīda atrašanās vietas pasaulē, darba laika un materiālā nodrošinājuma.

Svarīgi arī pašu kultūrvēsturisko mantojumu pasniegt sabiedrībai interesantā, identitāti veicinošā un interaktīvā veidā - saprotamu un viegli lietojamu. Lai ikvienam, kura saknes meklējamas Rūjienas pusē, ir iespējams tās identificēt un stiprināt, izjūtot piederību šai vietai.

Veidojam Rūjienas kultūrvēsturisko datu bāzi: sistematizējam un digitalizējam Rūjienas izstāžu zāles arhīvu, pārrakstām dokumentus (rokrakstus) par Rūjienu un tās apkārtni vēsturisko muižu lokācijas ietvaros.

Veidojam Rūjienas interaktīvo karti par Rūjienas un Rūjienas apkārtnes ielām, ēkām un citiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, saistot tos ar Rūjienai vēsturiski piederīgām personām.

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv