Vietnes noteikumi

Vietnes www.saknesrujiena.lv lietošanas noteikumi

Atsauces šajos lietošanas noteikumos uz "mēs" ir atsauces uz Rūjienas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90009115162, juridiskā adrese Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240E. Šajā vietnē (kopā visiem apakšdomēniem ) ir noteikti lietošanas noteikumi.

Šie noteikumi attiecas uzvisiem vietnes www.saknesrujiena.lv lietotājiem un apmeklētājiem. Lūdzam, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus, pirms sākat izmantot vietni. Izmantojot vietni, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, Privātuma politikai un Personas datu apstrādes nolikumam . Ja jūs nepiekrītat augstākminētajam, lūdzu, neizmantojiet vietni www.saknesrujiena.lv.

1. Rūjienas novada pašvaldība nevar garantēt, ka vietne vai vietnes, ar kurām tā ir saistīta, vienmēr būs jums pieejamas. Rūjienas novada pašvaldība patur tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt un apturēt vietnes darbību. Rūjienas novada pašvaldība neuzņemas atbildību, ja kāda iemesla dēļ vietne vai citi dokumenti nav pieejama jebkurā laikā.

2. Paļaušanās uz ievietoto informāciju

2.1. Vietne ir pieejama lietotājiem/apmeklētājiem, tādēļ tās pamatmērķis ir sniegt vispārēju informāciju par Rūjienas pilsētas vēsturi un iedzīvojātiem.

2.2. Rūjienas novada pašvaldība cenšas nodrošināt, ka publicēšanas laikā informācija ir precīza, tomēr jebkura vietnē esošā informācija jebkurā brīdī var būt novecojusi vai nepilnīga. Ja Jūs uzskatāt, ka jebkāda informācija vietnē ir neprecīza, lūdzu, informējiet mūs: [email protected] un mēs to izvērtēsim.

2.3. Informācija un materiāli, kas redzami vietnē, tiek nodrošināti bez jebkādām garantijām un nosacījumiem attiecībā uz tā precizitāti. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuram lietotājam saistībā ar vietni vai ar vietnes izmantošanu.

2.4. Vietnes saturs var tikt mainīts, un Rūjienas novada pašvaldība veic saprātīgus pasākumus, lai regulāri atjauninātu un papildinātu informāciju.

2.5. Vietnē tiek apstrādāti dati saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, regulas noteikumi neattiecas uz mirušu personu datiem. Pretenziju gadījuma, ja vietnē ir publicēti Jūsu personas dati, informējiet datu aizsardzības speciālisti Dagniju Baldiņu (e-pasts: [email protected] , tālrunis: 29419666) un minētie dati tiks nekavējoties dzēsti.

2.6. Ja Jums ir pretenzijas par kādu no vietnē publicētajām fotogrāfijām uz kuras Jūs esat redzams, informējiet datu aizsardzības speciālisti Dagniju Baldiņu (e-pasts: [email protected] , tālrunis: 29419666) un minētie attēli tiks nekavējoties dzēsti.

3. Intelektuālais īpašums

3.1. Rūjienas novada pašvaldība ir šis vietnes (mājaslapas) un ar to saistītās tehniskās infrastruktūras un publicētā materiāla intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks.

3.2. Jūs varat lejupielādēt, apskatīt un drukāt materiālus no vietnes, lai tos lietotu tikai personīgos un nekomerciālos nolūkos. Cita lietošana nav atļauta bez Rūjienas novada pašvaldības iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.3. Atļauja reproducēt materiālu neattiecas uz materiālu, kas identificēts kā piederīgs trešajām pusēm, pirms šādu materiālu reproducēšanas jums ir jāsaņem attiecīgo īpašnieku atļauja.

4. Ļaunprātīga izmantošana un citi pārkāpumi

4.1. Jūs drīkstat izmantot vietni tikai likumīgiem mērķiem.

4.1. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot vietni, apzināti ieviešot vīrusus un citu programmatūru, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīga. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi mūsu vietnei, serverim, kurā tiek saglabāta mājaslapa, vai jebkuru serveri, datoru vai datubāzi, kas ir pievienota mūsu vietnei/mājaslapai.

4.2. Rūjienas novada pašvaldība var ziņot par šādiem pārkāpumiem attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm, un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot jūsu identitāti.

4.3. Rūjienas novada pašvaldība neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko radījis uzbrukums, vīrusi vai cita tehnoloģiski kaitīga programmatūra, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus, tajā skaitā lejupielādējot jebkuru mājaslapā ievietoto materiālu. Izmantojot internetu, jums ir jānodrošina atbilstoša aizsardzība pret vīrusiem un jāveic citi drošības pasākumi.

5. Vispārējā informācija

5.1. Rūjienas novada pašvaldība jebkurā laikā var mainīt lietošanas noteikumus.

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv